Der forefindes fire selvstændige toiletter, et selvstændigt baderum samt et kombineret toilet- og baderum.